سفارش تبلیغ
صبا
ای ابن مسعود! هرکس دانش آموزد و بدان عمل نکند، خداوند روز قیامت او را کور محشور می گرداند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
درباره

پریدخت مجد
سعی می کنم متعادل باشم.
صفحه‌های دیگر
پیوندها